เงื่อนใขการให้บริการ

  • เราได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้กรอกรายละเอียดในระบบที่มีความปลอดภัย โดยถือว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิก เมื่อท่านผิดต่อข้อตกลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
  • เราจะทำการปกป้องข้อมูลของท่านโดยไม่เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  • บริษัทที่ได้รับอนุญาตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายถือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้
  • หากท่านต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านสามารถติดต่อได้ที่อีเมลล์ support@easysoft.co.th
ข้อมูลการเข้าใช้
ข้อมูลส่วนตัว